OM OSS

Grenland øre-nese-hals-praksis åpnet 02.06.20.

Fra og med 04.01.21 er vi på plass i nye, topp moderne lokaler i Infanterivegen 16 , 2.etg, , 3734 Skien (Coop-bygget).

Vi er en avtalepraksis i øre-nese-hals-sykdommer med driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi inngår i helseforetakets spesialisthelsetjeneste i regionen.

For deg som pasient betyr dette at du betaler vanlige egenandeler jmfr normaltariffen for avtalespesialister (se prisliste).

Vi tar i mot henvisninger for vurdering/behandling av øre-nese-hals problemstillinger inklusiv nese/bihuler, svelg, stemmelidelser, hørsel/øresus, tilpasning og oppfølging av pasienter med høreapparat, øresykdommer, allergiutredning og allergivaksinering, utredning av snorking/pustestopp.

Dr. Henning Beckstrøm

Spesialist i øre-nese-hals sykdommer og medlem av Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og hode/hals kirurgi.

Dr. Beckstrøm har sin spesialist utdanning fra Stavanger Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus og Sykehuset Telemark hvor han har vært ansatt som overlege fra 2010-2018.

Han arbeider fra juni 2020 i tillegg ved Sykehuset Telemark øre-nese-hals avdelingen som overlege med nese-bihule kirurgi som spesialfelt.

Dr. Pål Aa Magnussen

Spesialist i øre-nese-hals sykdommer og medlem av Norsk Forening for Otorhinolaryngologi og hode/hals kirurgi. 

 

Dr. Magnussen har sin spesialistutdanning fra Sykehuset Telemark og St.Olavs hospital i Trondheim.

Han arbeider i tillegg ved Sykehuset Telemark øre-nese-hals avdelingen som overlege med ørekirurgi som spesialfelt.

© 2021 Grenland ONH

Infanterivegen 16, 3734 Skien

Tlf: 35 50 00 10

  • Svart Facebook Ikon